ZGODNY ZE STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BUDOWNICTWIE

 

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju „budowle powinny być zaprojektowane z materiałów trwałych, nie wymagających napraw i remontów, z zapewnieniem łatwości oddzielania różnych materiałów od siebie przy remontach i rozbiórce”.

Jednym z podstawowych materiałów stosowanym w budownictwie jest beton. Jest to materiał przenoszący naprężenie ściskające. Jednak jego wytrzymałość na naprężenia rozciągające jest bardzo mała.

Podniesienie wytrzymałości na rozciąganie osiąga się poprzez połączenie betonu z prętami stalowymi, służącymi do jego wzmocnienia. Wynikiem takiego połączenia jest żelbet, stosowany powszechnie od XIX wieku. Niestety rozwiązanie takie ma jedną podstawową wadę związaną z korozją stali użytej do wzmocnienia betonu. Konstrukcje żelbetowe często narażone na szkodliwe działanie wilgoci, soli (stosowane do odmrażania powierzchni), mrozu, częstych zmian temperatury i obciążeń. Długotrwałe oddziaływanie tych czynników na żelbet prowadzi do korozji prętów. Produkty korozji zbrojenia powiększając swoją objętość niszczą beton powodując powstawanie rys i w konsekwencji prowadzą do pęknięć i odprysków betonu. Żelbet taki nie jest więc materiałem trwałym, często wymaga częstej konserwacji, kosztownych napraw. Poza tym stwarza duże problemy przy rozbiórce, związane z koniecznością ekstrakcji prętów stalowych z betonu przed jego kruszeniem. Korozja zbrojenia jest najczęstszą przyczyną szkód na budowlach z żelbetu. Same koszty napraw infrastruktury europejskiej w wyniku korozji wynoszą około 30 mln euro rocznie, przy czym koszty napraw mogą być nawet 2 – krotnie wyższe od kosztów oryginalnie poniesionych na budowlę.

Problemy te spowodowały poszukiwanie nowych, lepszych materiałów do zbrojenia betonu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wysokiej odporności na korozję.

 

"Rozwiązaniem idealnie spełniającym w/w wymagania są pręty kompozytowe wykonane z włókien szklanych."

 

Kompozyty ze wszystkich znanych materiałów posiadają najkorzystniejszą relację wytrzymałości do wagi i są całkowicie odporne na korozję nawet w środowiskach alkalicznych. Poza tym są materiałem trwałym, niewymagającym konserwacji i napraw, nie stwarzają też większych problemów przy rozbiórce, gdyż można kruszyć beton wraz z zatopionymi w nim prętami kompozytowymi. Pręty kompozytowe doskonale wpisują się więc w strategię zrównoważonego rozwoju budownictwa.

MNIEJSZA GRUBOŚĆ BETONU

 

NIŻSZE KOSZTY LOGISTYCZNE

 

SZYBSZY I ŁATWIEJSZY MONTAŻ

 

MINIMALIZACJA ODPADÓW I STRAT