BUDOWNICTOW OGÓLNE I PRZEMYSŁOWE

2,5 krotnie większa wytrzymałość prętów kompozytowych pozwala na 9-krotną redukcję wagi w stosunku do analogicznego (wynikającego z zamiany) pręta stalowego. 

 

FAKT TEN UMOŻLIWIA OSIĄGNIĘCIE ZNACZNYCH OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW NA BUDOWIE ZWIĄZANYCH Z:

  1. Załadunkiem i rozładunkiem - brak konieczności użycia dźwigów
  2. Transportem – brak konieczności użycia dużych samochodów ciężarowych 
  3.  Układaniem prętów na budowie.

KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI STOSOWANIA PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH WYNIKAJĄ WIĘC ZE:

  1. Zminimalizowania strat materiałowych wynikających z konieczności docinania prętów. Końcówki prętów stalowych ze względu na zbyt małą długość, często po prostu nie nadają się do użycia. 
  2. Znacznego przyśpieszenia procesu układania prętów w wyniku braku konieczności stosowania zakładów. Efekt jest tym większy im większa jest zbrojona powierzchnia. 
  3. Szybszego, łatwiejszego i bezpieczniejszego cięcia. Wynika to z faktu 3-krotnie niższej gęstości prętów kompozytowych .