OBIEKTY I INFRASTRUKTURA MAJĄCA KONTAKT Z WODĄ

 

BUDOWNICTWO ROLNICZE: OBORY, CHLEWNIE, SILOSY

 

ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA WSZELKI ODPADÓW CHEMICZNYCH I ŚCIEKÓW, NO. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

KANALIZACJA, MELIORYZACJA, WZMACNIANIE LINII BRZEGOWEJ

 

INFRASTRUKTURA MORSKA I PORTOWA

 

Zalecenia zawarte w normie żelbetowej EC2 odnośnie ochrony trwałości betonu w środowiskach agresywnych wymuszają konieczność stosowania kosztownej ochrony powierzchniowej betonu. Polega to często na kosztownej impregnacji lub nakładaniu powłok zabezpieczających beton.

Im większe zagrożenie korozyjne, tym mniejsza musi być porowatość betonu a wyższa klasa betonu. Przy projektowaniu konstrukcji betonowych oprócz obciążeń mechanicznych należy uwzględnić przyszły wpływ otoczenia.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, mróz, CO2, sól oraz inne agresywne i zapewnić projektowany czas użytkowania konstrukcji często zachodzi konieczność zwiększenia grubości otuliny.

Zastosowanie prętów kompozytowych , jako odpornego na korozję i znacznie trwalszego (w porównaniu do stali) materiału budowlanego, niweluje większość z powyższych problemów.