O FIRMIE

Spółka ComRebars, założona została przez osoby z wieloletnim doświadczeniem, zajmujące się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej. Firma zamierza wprowadzać na rynek polski i europejski nowatorskie, kompozytowe materiały konstrukcyjne. W chwili obecnej rynek jest zdominowany przez stal, która nie jest materiałem trwałym i generuje (w wyniku korozji) znaczne koszty konserwacji, napraw i remontów. Właściciele firmy, prowadząc badania nad wyrobami kompozytowymi, opracowali własną technologię wytwarzania prętów z włókien szklanych, która pozwala oferować pręty w konkurencyjnych cenach w stosunku do prętów stalowych.

Firma posiada własny zakład produkcyjny, w którym produkowane są pręty kompozytowe w oparciu o przeprowadzone badania, zgodnie z aprobatami technicznymi: ITB  AT - 15 - 9516/2016 i IBDiM AT/2016 - 02 - 3277 wraz Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 1+. Ponieważ pręty kompozytowe są produktem nie znormalizowanym i nowym na naszym rynku, Spółka stworzyła własny zespół projektowo - konstrukcyjny zajmujący się optymalizacją projektów, wsparciem technicznym oraz pomocą organizacyjną dla zainteresowanych podmiotów, co w przyszłości powinno zapewnić Spółce pozycję lidera na rynku kompozytów w budownictwie.

Ponadto powołano zespół specjalistów z Polski i zagranicy (z ośrodków naukowych zajmujących się kompozytami), którego celem jest stałe poszerzanie wiedzy w tym zakresie, propagowanie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, a docelowo, opracowanie wytycznych dla konstruktorów i stworzenie oprogramowania wspomagającego projektowanie z zastosowanie materiałów zbrojeniowych niemetalicznych.  

W dalszych planach Spółka ma zamiar prowadzić prace naukowo - badawcze nad poprawą własności mechanicznych, zwiększeniem odporności na temperaturę, poprawę przyczepności do betonu, usprawnienia gięcia prętów kompozytowych itp.  Ponadto prowadzone są przygotowanie do wprowadzenia na rynek innych innowacyjnych materiałów, gdzie produktem bazowym są kompozyty.