COMREBARS EKOLOGICZNY

 

ZALECENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI Z BETONU W ZAKRESIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO WDŁUG MC2010 DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

  • projektowanie konstrukcji
  • projektowanie na trwałość koncentrujące się na odporności konstrukcji na wpływy otoczenia
  • projektowanie środowiskowe obejmujące oceną i minimalizację wypływu konstrukcji na środowisko w całym okresie użytkowania.

 

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKOWE POKRYWA SIĘ W ZASADZIE Z KONCEPCJĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BUDOWNICTWA, ZGODNIE Z KTÓRĄ ZALEŻY:

  • projektować obiekty o długim okresie eksploatacji, z materiałów trwałych i nie wymagających napraw i remontów;
  • zapewnienić łatwość oddzielania różnych materiałów od siebie przy remontach i rozbiórce;
  • wykorzystywać materiały o wysokim stopniu recyklizacji;
  • unikać materiałów generujących kłopotliwe odpady;
  • minimalizować użycie materiałów wysokoenergochłonnych;

Pręty kompozytowe są trwałe, nie wymagają napraw i remontów, są łatwy w utylizacji,nie generują kłopotliwych odpadów.

W produkcji prętów kompozytowych zużywa się dużo mniej energii w stosunku do produkcji tradycyjnych zbrojeń. Szacuje się, że w produkcji danej ilości materiału zbrojeniowego, w przypadku kompozytów potrzeba tylko 20-30 procent tej energii, która zużytkowana zostaje w produkcji stali zbrojeniowej. Poza tym poprzez redukcję betonu wynikającą z możliwości zmniejszenia grubości otuliny przy stosowaniu prętów kompozytowych, dodatkowo ograniczamy zużycie energii oraz emisję CO₂. Dla przykładu każda tona cementu emituje około tony CO₂.

Pręty kompozytowe spełniają wszystkie postulaty dotyczące zarówno projektowania nowego podejścia jak i koncepcji zrównoważonego rozwoju – są więc materiałem proekologicznym.

PRĘTY KOMPOZYTOWE NIE WYMAGAJĄ NAPRAWY I REMONTÓW

 

W PRODUKCJI PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH ZUŻYWA SIĘ MNIEJ ENERGII

 

STOSUJĄC PRĘTY KOMPOZYTOWE DODATKOWO OGRANICZAMY EMISJĘ CO2

 

PRĘTY KOMPOZYTOWE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE POSTULATY DOTYCZĄCE ZARÓWNO PROJEKTOWANIA ŚRODOWISKOWEGO JAK I KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU